Hoe mogen we je helpen?

Wat mag een werkgever aan een werknemer vragen over zijn of haar ziekte?

Na een ziekmelding mag de werkgever geen medische vragen stellen. Hoe loopt het proces?

Bij een ziekmelding van een werknemer mag je niet vragen wat er aan de hand is. Wat mag je wel en niet vragen?

In 2018 is de AVG ingegaan. Hierin staat ook wat werkgevers niet mogen vragen aan een werknemer over bijvoorbeeld de reden van de ziekmelding. De werkgever overtreedt al snel de regels bij het stellen van vragen over een ziekmelding. Wat mag de werkgever wel vragen en wat mag niet?

De ziekmelding

Een werknemer moet zich aan de gestelde regels in de arbeidsovereenkomst, de cao of het bedrijfsreglement houden. Hierin staat hoe het ziekmelden moet gebeuren en voor welke tijd ziekmeldingen doorgegeven moeten worden. De werkgever (of een medewerker namens de werkgever) mag niet vragen naar medische informatie. Eventueel kan de werkgever wel vragen of het ziek zijn veroorzaakt is door een bedrijfsongeval, maar veel meer informatie opvragen mag niet. De werkgever mag wel een indicatie van de duur van de afwezigheid vragen. Is de werknemer morgen weer terug, of kan het een langere periode in beslag nemen?

Een bedrijfsarts heeft meer mogelijkheden

De werkgever betaalt het loon door tijdens de ziekteperiode. Daarnaast moet de werkgever ook het nodige doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hiervoor is wel meer informatie nodig over de reden van de afwezigheid van de werknemer. Hier komt de bedrijfsarts in beeld. De bedrijfsarts is belast met het medische traject. De bedrijfsarts mag informatie delen met de werkgever, maar alleen zaken als:

  • Is er sprake van ziekte?
  • Wat is de mate van arbeidsongeschiktheid?
  • Wat zijn de verwachtingen qua tijd? Kan de werknemer het werk op korte termijn weer hervatten, of gaat het waarschijnlijk wat langer duren?

Wat moet een werkgever weten?

De werkgever moet informatie hebben om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Van de werkgever wordt verwacht dat er een re-integratie wordt ingezet. Toch mag de werkgever geen gerichte vragen over stellen. De bedrijfsarts is hierin de onmisbare schakel. Een werkgever mag bijvoorbeeld niet vragen: "Kun je nog zwaar tillen?". Dat is namelijk al een stap te ver. De werkgever heeft het proces niet volledig in handen en dus heeft de werkgever baat bij professionele begeleiding.

Werknemers vertellen vaak zelf wat er aan de hand is

Bij het ziek melden geeft de werknemer vaak zelf al aan wat er aan de hand is. Uiteraard mag de werkgever het gesprek met de werknemer hier wel over aangaan, maar de werknemer bepaalt zelf welke vragen hij of zijn beantwoordt. Het gaat om medische gegevens die de werknemer mogelijk liever niet deelt met de werkgever.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 26-01-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie